St. Hil­de­gar­dis­haus gGmbH, Jugend- und Behin­der­ten­hil­fe

Sitz der Gesell­schaft:
56761 Dün­gen­heim
Kreis Cochem-Zell

Regis­ter­ge­richt Koblenz 5 a HRB 5876
Geschäfts­füh­rer: Wolf­gang Maring
Steu­er­num­mer: 40/670/0524/2